Doe= wat? WEGENS OMSTANDIGHEDEN GESLOTEN TOT ZOMER 2018

Doe=

is ervaren, beleven en in actie komen…

is letterlijk en figuurlijk in beweging komen…

is aansluiten bij reeds aanwezige kwaliteiten…

is inzicht krijgen in eigen gedrag…

is nieuwe mogelijkheden ontdekken…

is (on)mogelijkheden leren kennen en accepteren…

is geschikt voor jong en oud.

 

Doe= gaat op een andere manier om met problemen en mogelijkheden. Praten is maar één manier.
Bij Doe= wordt de cliënt uitgenodigd om zich ook op andere wijze te uiten. Hierdoor kunnen nieuwe persoonlijke mogelijkheden worden ontdekt en ingezet.