De Held

Uitdaging, kwaliteiten, verhalen, heldenrol, lef, kracht, medaille, angsten overwinnen……… 

‘De Held’ is een programma voor kinderen in de leeftijd van 9 – 13 jaar met weinig zelfvertrouwen, minderwaardigheidsgevoelens en faalangst in het speciaal en regulier onderwijs.

Groepsgrootte    : 4 tot 6 kinderen

Omvang            : ±10 bijeenkomsten (afhankelijk van het aantal deelnemers)

Duur per sessie: 1 uur 15 minuten 

Een Held is iemand die iets belangrijks doet voor zichzelf of voor een ander. Om dat te kunnen moet de Held vaak eigen angsten overwinnen.

In een kleine groep gaan de kinderen individueel vorm geven aan ‘hun’ held. Middels het uitspelen van, door de therapeuten op maat gemaakte, heldenverhalen komt elk kind positief centraal te staan in de groep. Het gaat aan de slag met een eigen kwaliteit en een eigen uitdaging.

‘De Held’ is bedoeld voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar. School is de plek waar je vaak voor het eerst, buiten het gezin, getoetst en beoordeeld wordt. Op schoolse taken maar ook op het aangaan van relaties met klasgenoten; op je sociale vaardigheden en op je motorische functioneren. Op school komt dit allemaal bij elkaar.

Binnen ‘De Held’ wordt er gekeken naar waar een kind al goed in is, naar wat het nog moeilijk vindt en naar wie er kunnen helpen.

Een positieve groepservaring kan een eerste belangrijke stap zijn naar een verandering in het zelfbeeld. De ervaring dat je er toe doet en dat wat jij doet er toe doet, maakt dat een kind op een andere manier naar zichzelf kan kijken.

Erkenning van ieders inzet en bijdrage vormt de kern van het programma.