Doe het…..

Doe het maar gewoon

Improviseren, grenzen verleggen, jezelf verrassen, impulsen volgen, accepteren, samenwerken, cadeautjes, uitvergroten, positief, durven falen, iets anders, spelplezier, sociale vaardigheden, humor, spannend, doen, stralen, ja-zeggen……….

Groepsprogramma voor (jong)volwassenen gericht op samenwerking, presentatie, het vergroten van de flexibiliteit en het improvisatie vermogen en het verwerven van nieuwe (sociale) vaardigheden.

Aantal bijeenkomsten      12

Duur bijeenkomsten        11/2 uur

Aantal deelnemers          8

‘Doe het maar gewoon’ is gebaseerd op de karakteristieken van theatersport, zoals daar zijn:

Theatersport bevordert o.a. dat mensen fouten durven maken, hun mening durven geven, contact leren maken, ruimte leren nemen, impulsen durven volgen en zichzelf mogen uiten; met andere woorden zich kunnen en durven manifesteren.

Het programma doet een beroep op samenwerking, positiviteit en flexibiliteit. Het helpt deelnemers bij het doorbreken van vaste denkkaders en verhoogt de creativiteit en spontaniteit. Spelplezier is hierbij de motor. Je kunt jezelf verrassen en tot de ontdekking komen dat je meer mogelijkheden ter beschikking hebt dan je had gedacht. Dit kan worden ervaren in contact met jezelf en anderen. Het kan je ook in het dagelijkse leven tot een ‘betere speler’ maken.