GEVOEL…..

GEVOELigheden 1

Het betreft hier een individueel trainingsprogramma, gericht op het leren kennen, herkennen en gecontroleerd uiten van emoties met als speerpunt het leren omgaan met agressie.

Specifieke doelen: